List do Rad Pedagogicznych Szkół i Placówek
 
Czytaj więcej...
Wnioski
Publikujemy pliki wniosków do pobrania
Czytaj więcej...
Deklaracja ZNP
Publikujemy plik deklaracji ZNP do pobrania
Czytaj więcej...
Świadczenie urlopowe dla nauczycieli
Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2005 r. i w drugim półroczu 2005 r. (M.P. z dnia 23 lutego 2006 r.)

Czytaj więcej...
Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2010 r.
Powołując się na art. 30 ust. 3 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami), zgodnie z ustawą budżetową na rok 2010 z dn. 22 stycznia br.,  Zarząd Główny ZNP informuje, że średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będzie wynosiło od 1 września 2010 r.:
Czytaj więcej...
Powieś plakat w swojej szkole!
Szanowny Pracowniku Oświaty!
Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną w obronie publicznych szkół prowadzonych przez samorządy. Hasłem kampanii, które pojawia się na wszystkich materiałach promocyjnych jest: Nie dajmy popsuć naszej szkoły.
Czytaj więcej...
Nie ma zgody na likwidację Karty Nauczyciela
Nie zgadzamy się na likwidację Karty Nauczyciela - powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP 24 marca 2010 r. tuż po spotkaniu w ministerstwie edukacji z przedstawicielami związków zawodowych, samorządów, szkół niepublicznych, instytucji oświatowych oraz byłych ministrów edukacji na temat nowej ustawy o statusie zawodowym nauczycieli.
Czytaj więcej...


Zarząd Oddziału ZNP w Mykanowie współpracuje z Zarządem Okręgu ZNP w Katowicach oraz z Zarządem Głównym ZNP w Warszawie.

Zarząd Oddziału ZNP Mykanów
ul. Cicha 74, 42-233 Mykanów
tel. 600-362-447

Skorzystaj z naszej
wyszukiwarki
aby znaleźć interesującą cię informację.Projekt i wykonanie www.imoli.pl