STANOWISKO ZARZĄDU ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ SEKCJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO dotyczące problemów pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych. Domagamy się 1. Zmian Zapisów w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2009r. Nr 223 poz. 1458):  zagwarantowania w budżetach corocznego wzrostu wynagrodzenia wynikającego ze wskaźnika inflacji powiększonego o minimum 1 % 2. Zmian w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2009r Nr 50 poz. 398 )  ustalenia jednej tabeli wynagradzania dla wszystkich pracowników samorządowych (obecnie obowiązują tabele A i B) 3. Zmian w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku ( D.U. z 2002 Nr 200 poz. 1679 z póź. zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  nie wliczania dodatku za wysługę lat do wynagrodzenia minimalnego Zarząd Śląskiej Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi Katowice, 07.05.2014 rok


Zarząd Oddziału ZNP Mykanów
ul. Cicha 74, 42-233 Mykanów
tel. 600-362-447

Skorzystaj z naszej
wyszukiwarki
aby znaleźć interesującą cię informację.Projekt i wykonanie www.imoli.pl